Projekti
 
Razvoj standardnega evropskega pristopa k poklicnemu usposabljanju in izobraževanju s področja upravljanja medicinskih odpadkov
2014/01/01

Namen projekta je zagotoviti enoten pristop k razvoju poklicnega usposabljanje in izobraževanja za gospodarjenje z medicinskimi odpadki v državah...

Projekt Energetska varnost in pismenost Slovenije (EnSEneLiS)
2015/05/01

Trenutni Nacionalni energetski program Slovenije je zastarel, zato je vlada napovedala objavo novega osnutka energetskega koncepta do konca leta.... 
EAGLE
2013/08/12

Informiranje, izobraževanje in komuniciranje s splošno javnostjo so glavni dejavniki v razumevanju in upravljanju s tveganji, ki jih prinašajo ionizirajoča sevanja. Še posebej je...


 
B-Track-B: "Prekolesari pot - sledi kolesu - ujemi nagrado"
2012/03/31

Glavni namen projekta je spodbuditi predvsem družine k uporabi kolesa tudi za vsakodnevne poti "po opravkih". Cilji projekta: • Pomagati mestnim oblastem pri razumevanju, zakaj...


 
Nuclear Transparency Watch - NTW
2014/01/01

Dne sedmega novembra 2013 je bilo v Bruslju pod okriljem Evropskega parlamenta ustanovljeno združenje Nuclear Transparency Watch, katerega namen je spremljanje jedrske in sevalne varnosti...


 
Attract-SEE: Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi
2012/10/01

Za doseganje teritorialne kohezije in drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh (transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni) potrebujemo boljše razumevanje celovite dinamike prostora...


 
MOBILE2020
2011/05/02

Projekt Mobile2020 je namenjen premisleku o procesih prostorskega in prometnega načrtovanja v slovenskih mestih s ciljem izboljšanja prometnih režimov, prometne infrastrukture in...